מי אנחנו

יוצרים התפתחות הינה עמותה הפועלת לקדם את החינוך בישראל בכל אמצעי לרבות:

1. להקים ולתפעל מסגרות לגילאי לידה עד סיום תיכון, בין אם ביוזמה עצמאית ובין אם בשיתוף פעולה עם ארגוניים למטרות רווח וארגונים שאינם למטרות רווח.

2. להקים ולתפעל ברחבי הארץ מרכזים קהילתיים שישמשו אוכלוסיה רחבה.

בית החיבוקים הראשון הוקם בבית הכרם בתשע”ב והינו פרויקט המסגרות לגיל הרך של העמותה.