אנו מאמינים כי לכל אישה ואיש ישנה הזכות, הצורך והיכולת להתפתח, לכל אורך חייהם

אתם יודעים מה עלה בדעתי? אנחנו מלמדים בני-אדם כל דבר בעולם מלבד את העיקר. העיקר הוא החיים, ואיש אינו מלמד אתכם על החיים. אתם אמורים להכיר אותם ממילא. איש אינו מלמד אתכם איך להיות בן-אדם, מה פירושו של דבר להיות בן-אדם. הגאווה הצפונה במילים “אני יצור אנושי”. (ליאו בוסקאילה, לחיות לאהוב וללמוד)